Bestuur

Een vereniging leiden is niet vanzelfsprekend. De koninklijke harmonie Sint Bavo kan rekenen op een (h)echt team van bestuursleden die altijd klaar staan.

Voorzitter Raymond Van De Weyer
Ondervoorzitter Hans Ides
Secretaris Karen Hoofd
Ere-secretaris Leopold De Doncker
Penningmeester Paul Thienpont
Raadslid Inge Lathouwers
Raadslid Peter Hoofd