Lidgeld 2021

Beste Sint-Bavo lid,

Dat 2020 een zeer apart jaar was, is een zeer zwak understatement.
We mogen gerust stellen dat voor het verenigingsleven 2020 een rampjaar was.
Specifiek voor de harmonie kwam dat neer dat eigenlijk alles is stilgevallen vanaf half maart.

We waren klaar om op 4 april een prachtig concert te geven samen met Kris De Smet en het koor “Voici la Voix” van de academie o.l.v. Birgitte Christophe.
Maar iedereen kent de gebeurtenissen en uiteindelijk hebben we niets meer kunnen doen.
We konden niet meer samen repeteren, niet meer samen keuvelen of samen een pint drinken.
Uiteraard zijn dan ook de maandmenu’s, waar zoveel leden naar uitkijken, weggevallen.

Alle inkomsten zijn tot 0 herleid, maar de uitgaven zijn blijven doorlopen. De vaste kosten zoals de afbetaling van de lening, nutsvoorzieningen, lift, … zijn blijven doorlopen. We hebben zelfs in het najaar nog een nieuwe CV-ketel moeten laten plaatsen omdat de oude het begeven had; weg €5100.

Dat alles maakt dat de reserve, die zeer zorgvuldig en met veel inspanningen was opgebouwd, bijna volledig uitgegeven is moeten worden.
Er blijft niet veel meer over. De bodem is zeer dichtbij.
De bijdrage van het District en de Vlaamse Overheid was mooi, maar het blijft een druppel in een droge woestijn.

Wij doen daarom een zeer nederige, maar zéér dringende oproep naar jullie.
Op onze blote, muzikale knietjes willen we vragen om nu reeds jullie jaarlijkse bijdrage – het lidgeld – voor 2021 te willen overschrijven.
We merkten de voorgaande jaren dat het gemiddelde betaalde bedrag €19 was.

We durven daarom onze minimum bijdrage verhogen naar het ronde getal van €20.
Uiteraard zijn extraatjes en giften méér dan welkom in deze donkere financiële tijd. We hebben uw bijdrage nodig !!

Om toch positief af te sluiten: Onze perspectieven voor 2021 zijn:

  • 24 april: Lenteconcert in CC De Kern
  • 19 september: Geitestoet-concert op de Bist
  • 30/31 oktober: najaars- en thema-concert

U kan uw jaarlijkse bijdrage overmaken op rekening  BE90 7755 9083 7832 - GKCCBEBB   met vermelding van uw naam en lidgeld 2021.
Nogmaals onze oproep : de minimumbijdrage is €20 maar graag een extraatje aub.

Alvast bedankt voor uw steun.
Laat ons samen van 2021 een leuk, muzikaal en harmonievol jaar maken.

Namens het bestuur,

Peter Hoofd – secretaris
Kon. Harmonie Sint Bavo vzw

Gebruik indien gewenst ons overschrijvingsformulier door hier te klikken