Bestuur

Een vereniging leiden is niet vanzelfsprekend. De koninklijke harmonie Sint Bavo kan rekenen op een (h)echt team van bestuursleden die altijd klaar staan.

Voorzitter Raymond Van De Weyer
Ondervoorzitter Hans Ides
Ondervoorzitter Walter Van Camp
Secretaris Peter Hoofd
Ere-secretaris Leopold De Doncker
Penningmeester Paul Thienpont
Raadslid Jan De Ranter
Raadslid Inge Lathouwers
Raadslid Ann Bonner
Raadslid René Wauters
Raadslid Raymond Kerremans